گروه آموزشی مجموعه عمران شاخه کاردانش در نظر دارد در راستای اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری عمران کشور، موارد زیر را در هنرستانهای سطح استان پیگیری نماید ، لازم به ذکر است همه هنرآموزان ملزم به انجام برنامه تدوینی می باشند.

 هنرآموزان محترم آثار خود را به صورت فایل  word و  pdf در قالب لوح فشرده یا پست الکترونیکی به آدرسshahrakidalir@yahoo.com  حداکثر تا مورخ  ۹۴/۱۱/۸  به این گروه ارسال نمایند.

۱٫        ارائه طرح درس سالانه و روزانه از کتاب مبانی نقشه کشی سازه (مهارت نقشه کشی عمومی ساختمان درجه۲)

۲٫       بودجه بندی پیشنهادی از طرح درس ارسالی

۳٫      نمونه سوال استاندارد(تئوری و عملی) به انضمام پاسخنامه از کتاب مبانی نقشه کشی سازه(مهارت نقشه کشی عمومی ساختمان درجه۲)

۴٫       تحلیل کتب و منابع آموزشی تالیف شده در زمینه ی استاندارد نقشه کشی معماری با توجه به استاندارد مربوطه

۵٫ ارسال منابع کمک آموزشی مربوط به رشته های نقشه کشی ساختمان،ساختمان سازی و معماری داخلی شاخه کاردانش شامل نرم افزار ، فیلم ، اسلاید ، جزوه و …

پیرو نامه شماره ی ۴۹۰۰/۵۵۵۹۹/۴۳۷ مورخ ۹۴/۱۱/۱۲ به استحضار همکاران محترم رشته های نقشه کشی ساختمان ،معماری داخلی و ساختمان سازی شاخه کاردانش استان می رساند عناوین عملیاتی نیمسال دوم گروه عمران کاردانش به شرح ذیل می باشد:
۱_ ارزیابی شیوه برگزاری آزمونهای پایانی استاندارد و بیان روش آزمون
۲_بررسی تطابق طرح درس ارسالی از کتاب مبانی نقشه کشی سازه با کتاب آموزشی (بخشهای تدریس شده تا اردیبهشت ماه)
۳_بررسی وضعیت و عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی هنرجویان و راه کارهای افزایش آن
۴_پیشنهاد در مورد نحوه شاداب سازی کارگاه های نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی و ارسال عکس از کارگاه های مربوطه

شایسته است همکاران محترم آثار خود را حداکثر تا مورخ ۹۴/۲/۱۰ به صورت فایل Word و Pdf به پست الکترونیک Shahrakidalir@yahoo.com ارسال نمایند.

گروه آموزشی مجموعه عمران شاخه کاردانش در نظر دارد در راستای اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری عمران کشور، موارد زیر را در هنرستانهای سطح استان پیگیری نماید ، لازم به ذکر است همه هنرآموزان ملزم به انجام برنامه تدوینی می باشند.

 هنرآموزان محترم آثار خود را به صورت فایل  word و  pdf در قالب لوح فشرده یا پست الکترونیکی به آدرسshahrakidalir@yahoo.com  حداکثر تا مورخ  ۹۵/۲/۱  به این گروه ارسال نمایند.

۱-ارزیابی شیوه برگزاری آزمون های پایانی استاندارد و بیان روش آزمون

۲-بررسی تطابق طرح درس ارسالی از کتاب مبانی نقشه کشی سازه با کتاب آموزشی (بخشهای تدریس شده تا اردیبهشت ما)

۳-بررسی وضعیت و عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی هنرجویان و راه کارهای افزایش آن

۴-پیشنهاد در مورد نحوه شاداب سازی کارگاه های نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی و ارسال عکس از کارگاه های مربوطه

سوالات چهاردهمین دوره مسابقات علمی کاربردی ۹۳-۹۲ (معماری داخلی)

سوالات چهاردهمین دوره مسابقات علمی کاربردی ۹۳-۹۲ (نقشه کشی)

سوالات دوازدهمین دوره مسابقات علمی – کاربردی ۹۱-۹۰

سوالات سیزدهمین دوره مسابقات علمی – کاربردی ۹۲-۹۱

سوالات یازدهمین دوره مسابقات علمی کابردی ۹۰-۸۹

استانداردهای مهارتی مجموعه عمران کاردانش شامل رشته های نقشه کشی ساختمان ، معماری داخلی و ساختمان سازی از لینک زیر قابل دریافت می باشد.

استانداردهای مهارتی

نفر اول کشوری :شناخت مواد و مصالح ، آقای حسین دهقانی،استان سیستان و بلوچستان دانلود فایل

نفر سوم کشوری:شناخت مواد و مصالح ،خانم فرزانه امینیان ،استان سیستان و بلوچستان دانلود فایل

نفر دوم کشوری:خانم فرزانه امینیان ،متره و برآورد،استان سیستان و بلوچستان دانلود فایل

دانلود فایل

دانلود فایل

گروه های آموزشی عمران شاخه کاردانش و نقشه کشی معماری شاخه فنی و حرفه ای استان در راستای اجرای برنامه عملیاتی دبیر خانه راهبری عمران کشور ، در نظر دارند مسابقه طراحی سئؤال استاندارد ویژه هنرآموزان رشته های مذکور با رعایت نکات بیان شده و سربرگ ارسالی در پیوست برگزار نمایند. این مسابقه در یک مرحله کشوری، به صورت مجازی (غیر حضوری) برگزار خواهد شد. همکاران فرصت دارند آثار خود را در قالب لوح فشرده تا مورخ ۲۲/۹/۹۴ از طریق مکاتبات اداری و یا پست الکترونیکی Shahrakidalir@yahoo.com   به گروه مذکور ارسال نمایند.

شرایط:

۱-ارسال مشخصات افراد شرکت کننده شامل نام و نام خانوادگی ، شماره پرسنلی ، نام پدر ، پست الکترونیک ، تلفن ، مدرک و رشته تحصیلی ، سابقه تدریس و منطقه ضروری می باشد .

۲- نحوه تنظیم سؤالات و پاسخنامه

سوالات در قالب فایل Word و با فرمت B nazanin 12 مطابق با نمونه ارائه شده

تهیه پاسخنامه، فایل Word با فرمت B nazanin 12

 دروس مورد نظر:

  •    رشته معماری (شاخه فنی و حرفه ای):

–      کتاب ترسیم فنی، سال دوم معماری، سؤالات خرداد ماه (تئوری و عملی)

–      کتاب تاسیسات ساختمان، سال سوم معماری، سؤالات دی ماه

–      کتاب آشنایی با بناهای تاریخی، سال سوم معماری، سؤالات دی ماه

  •    رشته عمران (شاخه کاردانش):

–      طراحی سؤال استاندارد آموزشی نقشه کشی عمومی ساختمان

کتاب مبانی نقشه کشی معماری (مطابق با بودجه بندی)

 

نحوه طراحی سوال استاندارد

جدول ارزشیابی مسابقه طراحی سوال استاندارد

سربرگ طراحی سوال