گروه آموزشی مجموعه عمران شاخه کاردانش در نظر دارد در راستای اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری عمران کشور، موارد زیر را در هنرستانهای سطح استان پیگیری نماید ، لازم به ذکر است همه هنرآموزان ملزم به انجام برنامه تدوینی می باشند.

 هنرآموزان محترم آثار خود را به صورت فایل  word و  pdf در قالب لوح فشرده یا پست الکترونیکی به آدرسshahrakidalir@yahoo.com  حداکثر تا مورخ  ۹۵/۲/۱  به این گروه ارسال نمایند.

۱-ارزیابی شیوه برگزاری آزمون های پایانی استاندارد و بیان روش آزمون

۲-بررسی تطابق طرح درس ارسالی از کتاب مبانی نقشه کشی سازه با کتاب آموزشی (بخشهای تدریس شده تا اردیبهشت ما)

۳-بررسی وضعیت و عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی هنرجویان و راه کارهای افزایش آن

۴-پیشنهاد در مورد نحوه شاداب سازی کارگاه های نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی و ارسال عکس از کارگاه های مربوطه

نفر اول کشوری :شناخت مواد و مصالح ، آقای حسین دهقانی،استان سیستان و بلوچستان دانلود فایل

نفر سوم کشوری:شناخت مواد و مصالح ،خانم فرزانه امینیان ،استان سیستان و بلوچستان دانلود فایل

نفر دوم کشوری:خانم فرزانه امینیان ،متره و برآورد،استان سیستان و بلوچستان دانلود فایل

گروه آموزشی مجموعه عمران شاخه کاردانش در نظر دارد در راستای اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری عمران کشور، موارد زیر را در هنرستانهای سطح استان پیگیری نماید ، لازم به ذکر است همه هنرآموزان ملزم به انجام برنامه تدوینی می باشند.

 هنرآموزان محترم آثار خود را به صورت فایل  word و  pdf در قالب لوح فشرده یا پست الکترونیکی به آدرسshahrakidalir@yahoo.com  حداکثر تا مورخ  ۹۴/۱۱/۸  به این گروه ارسال نمایند.

۱٫        ارائه طرح درس سالانه و روزانه از کتاب مبانی نقشه کشی سازه (مهارت نقشه کشی عمومی ساختمان درجه۲)

۲٫       بودجه بندی پیشنهادی از طرح درس ارسالی

۳٫      نمونه سوال استاندارد(تئوری و عملی) به انضمام پاسخنامه از کتاب مبانی نقشه کشی سازه(مهارت نقشه کشی عمومی ساختمان درجه۲)

۴٫       تحلیل کتب و منابع آموزشی تالیف شده در زمینه ی استاندارد نقشه کشی معماری با توجه به استاندارد مربوطه

۵٫ ارسال منابع کمک آموزشی مربوط به رشته های نقشه کشی ساختمان،ساختمان سازی و معماری داخلی شاخه کاردانش شامل نرم افزار ، فیلم ، اسلاید ، جزوه و …