پیرو نامه شماره ی ۴۹۰۰/۵۵۵۹۹/۴۳۷ مورخ ۹۴/۱۱/۱۲ به استحضار همکاران محترم رشته های نقشه کشی ساختمان ،معماری داخلی و ساختمان سازی شاخه کاردانش استان می رساند عناوین عملیاتی نیمسال دوم گروه عمران کاردانش به شرح ذیل می باشد:
۱_ ارزیابی شیوه برگزاری آزمونهای پایانی استاندارد و بیان روش آزمون
۲_بررسی تطابق طرح درس ارسالی از کتاب مبانی نقشه کشی سازه با کتاب آموزشی (بخشهای تدریس شده تا اردیبهشت ماه)
۳_بررسی وضعیت و عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی هنرجویان و راه کارهای افزایش آن
۴_پیشنهاد در مورد نحوه شاداب سازی کارگاه های نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی و ارسال عکس از کارگاه های مربوطه

شایسته است همکاران محترم آثار خود را حداکثر تا مورخ ۹۴/۲/۱۰ به صورت فایل Word و Pdf به پست الکترونیک Shahrakidalir@yahoo.com ارسال نمایند.

دانلود فایل

دانلود فایل

گروه های آموزشی عمران شاخه کاردانش و نقشه کشی معماری شاخه فنی و حرفه ای استان در راستای اجرای برنامه عملیاتی دبیر خانه راهبری عمران کشور ، در نظر دارند مسابقه طراحی سئؤال استاندارد ویژه هنرآموزان رشته های مذکور با رعایت نکات بیان شده و سربرگ ارسالی در پیوست برگزار نمایند. این مسابقه در یک مرحله کشوری، به صورت مجازی (غیر حضوری) برگزار خواهد شد. همکاران فرصت دارند آثار خود را در قالب لوح فشرده تا مورخ ۲۲/۹/۹۴ از طریق مکاتبات اداری و یا پست الکترونیکی Shahrakidalir@yahoo.com   به گروه مذکور ارسال نمایند.

شرایط:

۱-ارسال مشخصات افراد شرکت کننده شامل نام و نام خانوادگی ، شماره پرسنلی ، نام پدر ، پست الکترونیک ، تلفن ، مدرک و رشته تحصیلی ، سابقه تدریس و منطقه ضروری می باشد .

۲- نحوه تنظیم سؤالات و پاسخنامه

سوالات در قالب فایل Word و با فرمت B nazanin 12 مطابق با نمونه ارائه شده

تهیه پاسخنامه، فایل Word با فرمت B nazanin 12

 دروس مورد نظر:

  •    رشته معماری (شاخه فنی و حرفه ای):

–      کتاب ترسیم فنی، سال دوم معماری، سؤالات خرداد ماه (تئوری و عملی)

–      کتاب تاسیسات ساختمان، سال سوم معماری، سؤالات دی ماه

–      کتاب آشنایی با بناهای تاریخی، سال سوم معماری، سؤالات دی ماه

  •    رشته عمران (شاخه کاردانش):

–      طراحی سؤال استاندارد آموزشی نقشه کشی عمومی ساختمان

کتاب مبانی نقشه کشی معماری (مطابق با بودجه بندی)

 

نحوه طراحی سوال استاندارد

جدول ارزشیابی مسابقه طراحی سوال استاندارد

سربرگ طراحی سوال

گروه های آموزشی عمران کاردانش و نقشه کشی معماری فنی و حرفه ای استان در راستای اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری کشور، در نظر دارند به منظور ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات فنی، علمی، پژوهشی و ترویج و ارتقای استفاده از ابزارهای تکنولوژی ، جشواره تولید محتوای الکترونیکی را ویژه ی هنرآموزان براساس شرایط ذیل برگزار نمایند ، همکاران فرصت دارند آثار خود را در قالب لوح فشرده تا مورخه ۲۰/۱۰/۹۴ از طریق مکاتبات اداری و یا پست الکترونیکی shahrakidalir@yahoo.com  به این گروه ارسال نمایند .

شرایط :

۱٫  محتوای تولید شده می تواند تحت عنوان پاور پوینت، فیلم و انیمیشن آموزشی و بسته آموزشی ارسال گردد.

۲٫  در تهیه ی محتوا استفاده از تکنولوژی آموزشی به ویژه IT الزامی است.

۳٫  زمان در نظر گرفته شده متناسب با یک جلسه کارگاهی ۶ یا ۸ ساعته باشد.

۴٫  ارسال مشخصات افراد شرکت کننده شامل نام و نام خانوادگی ، شماره پرسنلی ، نام پدر ، پست الکترونیک ، تلفن ، مدرک و رشته تحصیلی ، سابقه تدریس و منطقه ضروری می باشد .

۵٫      ملاک ارزشیابی آثار فرخوان تولید محتوای الکترونیکی در جدول پیوست می باشد.

۶٫  به آثار ارسال شده،  بعد از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محتوای جشنواره :

شاخه فنی و حرفه ای :

  •      رشته معماری :

کتاب متره و برآورد :فصل دوم(کارهای فولادی سنگین ، عملیات بنایی با سنگ)-

کتاب نقشه کشی معماری : فصل دوم (مراحل ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای ، دو نقطه ای ) – فصل ششم (طرح و ترسیم مقاطع اجرایی)– فصل هفتم(طرح و ترسیم پلان شیب بندی بام)

شاخه کاردانش :

  •        رشته نقشه کشی ساختمان:

استاندارد نقشه کشی عمومی ساختمان ، کتاب رسم فنی : مبحث آموزش کامل احجام(تصاویر موازی) و سه نما

  •     رشته معماری داخلی:

استاندارد طراحی معماری داخلی : مبحث آموزش پرسپکتیو(یک نقطه ای ، دو نقطه ای ، سه نقطه ای)

جدول امتیاز بندی تولید محتوی الکترونیکی