گروه های آموزشی عمران کاردانش و نقشه کشی معماری فنی و حرفه ای استان در راستای اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری کشور، در نظر دارند به منظور ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات فنی، علمی، پژوهشی و ترویج و ارتقای استفاده از ابزارهای تکنولوژی ، جشواره تولید محتوای الکترونیکی را ویژه ی هنرآموزان براساس شرایط ذیل برگزار نمایند ، همکاران فرصت دارند آثار خود را در قالب لوح فشرده تا مورخه ۲۰/۱۰/۹۴ از طریق مکاتبات اداری و یا پست الکترونیکی shahrakidalir@yahoo.com  به این گروه ارسال نمایند .

شرایط :

۱٫  محتوای تولید شده می تواند تحت عنوان پاور پوینت، فیلم و انیمیشن آموزشی و بسته آموزشی ارسال گردد.

۲٫  در تهیه ی محتوا استفاده از تکنولوژی آموزشی به ویژه IT الزامی است.

۳٫  زمان در نظر گرفته شده متناسب با یک جلسه کارگاهی ۶ یا ۸ ساعته باشد.

۴٫  ارسال مشخصات افراد شرکت کننده شامل نام و نام خانوادگی ، شماره پرسنلی ، نام پدر ، پست الکترونیک ، تلفن ، مدرک و رشته تحصیلی ، سابقه تدریس و منطقه ضروری می باشد .

۵٫      ملاک ارزشیابی آثار فرخوان تولید محتوای الکترونیکی در جدول پیوست می باشد.

۶٫  به آثار ارسال شده،  بعد از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محتوای جشنواره :

شاخه فنی و حرفه ای :

  •      رشته معماری :

کتاب متره و برآورد :فصل دوم(کارهای فولادی سنگین ، عملیات بنایی با سنگ)-

کتاب نقشه کشی معماری : فصل دوم (مراحل ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای ، دو نقطه ای ) – فصل ششم (طرح و ترسیم مقاطع اجرایی)– فصل هفتم(طرح و ترسیم پلان شیب بندی بام)

شاخه کاردانش :

  •        رشته نقشه کشی ساختمان:

استاندارد نقشه کشی عمومی ساختمان ، کتاب رسم فنی : مبحث آموزش کامل احجام(تصاویر موازی) و سه نما

  •     رشته معماری داخلی:

استاندارد طراحی معماری داخلی : مبحث آموزش پرسپکتیو(یک نقطه ای ، دو نقطه ای ، سه نقطه ای)

جدول امتیاز بندی تولید محتوی الکترونیکی